Vi intervjuade Mats Sterner, VD på Hills Golf & Sports Club för en tid sedan. Läs eller lyssna på hans syn gällande spelvärde och varför det är framtiden i stället för att se på antal spelade rundor.

 

I stället för att analysera och utgå från antalet spelade rundor bör man även som golfklubb titta på spelvärde. Där medlemskapet inte är baserat på antalet spelade rundor utan på en spelpott som kan utnyttjas. Värdet på de bokningsbara tiderna är baserat på den dynamiska prissättning som utgår från utbud och efterfrågan på en specifik tid. Lördagstider kan då värderas högre än vardagstider och därmed dras olika mängd från spelarens pott. Det leder i sin tur till att man sprider ut spelet så att fler får tillgång till fler tider.

Enligt Mats är spelvärdesfunktionen Sweetspots absoluta fördel och en framtidstanke. Det är dock något som han tror kommer bli en utmaning för golfklubbarna att förhålla sig till. Det kommer krävas en stor beteendeförändring hos klubbarnas medlemmar, då man traditionellt sett som medlem på en klubb i Sverige har rätt till att spela obegränsade mängder rundor, vilket inte är fallet i många andra länder. När en attraktiv klubb får för många medlemmar blir det fullt och tillgängligheten försvinner för medlemmarna och gäster kan inte spela vilket leder till tappade greenfee-intäkter.

Branschen måste börja se över sina intäktsflöden och därmed säkra återinvestering i golfklubben för att kunna erbjuda en produkt som möter golfarens förväntan. Den problematiken måste vi hantera omgående.