Vi måste skapa rätt förutsättningar för att öka medlemsvärdet på våra klubbar. Hur kan vi komma bort från rabatter och i stället ställa oss frågan kring värdet av tid. Vad är vi beredda att betala respektive avvara för att få tillgänglighet? Vi intervjuade Martin Zetterfeldt Edin, Klubbchef på Hammarö Golfklubb för att ta reda på hur de arbetar på golfklubben.

 

Enligt Martin har det aldrig riktigt synliggjorts vad värdet för att spela golf är och vilken kostnad som förknippas till det värdet. Det vill han ändra på.

”Har man en produkt som håller en viss kvalitet måste man kunna ta betalt på rätt nivå av medlemmar och gäster för att uppehålla en viss kvalitetsnivå år efter år. Det är ett löpande arbete som sker genom kontinuerlig och långsiktig återinvestering i verksamheten. Det i sin tur leder till att golfklubben bygger en attraktiv produkt där både medlemmar och gästers efterfrågan på tillgänglighet och kvalitet tas till vara. Först då kan du visa vad medlemsvärde innebär.”, säger Martin.

Det här låter ju enkelt. Men, hur går man då tillväga på Hammarö Golfklubb för att lyckas uppnå ökat medlemsvärde och framförallt få med sig alla på tåget? För det har man lyckats med visar det sig i gäst- och medlemsundersökningar som genomförts på klubben.

En viktig del är transparens och kommunikation via medlems-mail och via vår- och höstmöten. Det är centralt att synliggöra vad varje enskild investering och handlingsplan ger för resultat. Utan data kan man endast gissa, tro och gå på magkänsla. Med bakgrund i den analysen har Hammarö GK inlett ett nära samarbete med Sweetspot för att kunna optimera datan än mer och därmed få en grund att stå på för att fatta genomtänkta beslut framåt.

I dagsläget genomförs 92% av alla bokningar på Hammarö GK genom Sweetspot-appen. Ett fantastiskt resultat som leder till att klubben enkelt kommer kunna analysera golfarnas beteende på bästa sätt och därmed optimera tillgängligheten för medlemmarna och gästerna på klubben.

Martin kan även se en positiv trend när det kommer till golfspelet och han ser bland annat möjligheter att öka snittintäkterna genom den dynamiska prissättningsmodellen som är inbyggd i Sweetspot. Över tid kommer dock en än mer tydligt bild träda fram kring golfarens beteende på Hammarö Golfklubb och klubben kommer genom kundinsikten, dvs insikten om golfarens efterfrågan och krav, därmed fortsatt vara rustade för framtiden på bästa möjliga vis.