Nu går golfsäsongen mot sitt slut. Här i Skåne kan vi spela länge till, men nu minskar antalet golfare snabbt vilket är helt naturligt. Vi får färre dagar med väder som inbjuder till golf, vi har väsentligt färre soltimmar då vi redan är nere i under 8 timmars potentiella starttider och vi har många golfare som ställer in klubborna när september är över

 

Vi är just hemkomna från två veckor i Spanien och återvänder dit om 5 veckor för att spela golf i ett väder som är mer inbjudande och med längre dagar.

Det vi nu ser från flygindustrin är att man snabbt ökar sin kapacitet. Ryan Air bedömer att man skall vara tillbaka på pre pandemi nivåer redan under Q4 i år. De spanska hotellens bokningsläge är på väg mot pre pandemi nivåer och hus och lägenhetsuthyrningsföretagen bedömer att man från Mars 2022 är vi tillbaka på pre pandemi nivåer.

Första november öppnar USA upp för turister från EU. En pandemieffekt vi redan ser är att flygbolagen nu fokuserar på turism då affärsresandet inte förväntas komma tillbaka till pre pandemi nivåer på +10 år. Vi får två direktlinjer Stockholm Miami och även CPH-Miami. Att starta en ny linje är en investering på miljardnivå för flygbolagen och både SAS och Finnair bedömer att de kan fylla sina plan med svenska turister. 

En svensk golfklubb har baserat på ovanstående i nuläget ingen anledning att tro att antalet ronder 2022 inte går ner till 2019 års nivå. Dvs den välmående medelålders medelklass som utgör bulken av svenska golfare kommer återigen att spela ett stort antal ronder utomlands.

Tillkommande är de beteendeförändringar som Pandemin skapat. En del är positiva för golfen. Lättare att ”smita” ut på golfbanan vid 15 om man sitter hemma i förorten och jobbar och inte är i city på kontoret. Andra är negativa där en begynnande utflyttning kommer minska underlaget för banor i storstadsområden samtidigt som banor i mindre städer får ökat underlag. 

Konkurrensen om vår fritid kommer fortsätta att öka, dvs mängden uteblivna golfbanebesök för att vi vill/måste göra något annat kommer också att öka. 

Att öka intäkten per spelad rond genom flexiblare prissättning av både medlemskap och greenfee blir alltså viktigare inför säsongen 2022. Vi har i trettio år haft en utveckling med många modeller av billigare årsavgifter med begränsingar i olika former som vardag och greenfee med flera. Få klubbar har lyckats skapa nya dyrare medlemsformer för de som är beredda att betala mer om de får mer.

Att det traditionella s.k. fullvärdigt medlemskap (som är en liten del medlemsavgift och den större delen spelrättsavgift) begränsas till 20 rundor per år påverkar inte mer än 10-15% av kunderna/medlemmarna. För att få dem att vilja betala mer för att kunna spela fler ronder behöver man paketera de spelrättsavgifterna så de ger fler fördelar. Här krävs det ett omfattande IT-stöd för att det skall fungera smidigt. 

När det gäller framtida greenfee är differentieringen alldeles för dålig enligt min bedömning. Om man har det relativt vanliga 500 på vardagar och 600 på helger bör man under säsong ligga på +1000 kronor för årets dyraste greenfee och under 200 kronor för den billigaste greenfeen. Så stor är skillnader i efterfrågan mellan klockan 10.00 en solig majlördag när det är långhelg och en regnig oktober tisdag.

2022 när Pandemin är helt över, om nu resterande pallrar sig iväg och vaccinerar sig kommer vi få en lång period där kostnaderna för att få nya kunder och medlemmar ökar. Det här är inte specifikt för golfen utan gäller hela upplevelseindustrin. Från fotbollsmatcher till teatrar. En av orsakerna är att den moderna mångfacetterade människan har en bredare intressesfär och vi får färre hard core personer och fler sällanbesökare.

Det kommer att behövas fler kunder för att sälja lika många biljetter till fotboll på ett år och fler kunder för att nå samma antal rundor på ett år.

I ett läge där energikostnader för el och drivmedel har ökat väsentligt och förmodligen kommer öka än mer krävs nya intäkter bara för att ligga kvar på par.

Sen får vi inte glömma att golfen är så fantastisk att vi har attraktionskraft även i framtiden. Men som Nationalteatern skrev för 50 år sedan har samhällsproblemen en otrevlig vana att jämt tränga sig på.

Det finns all anledning att börja förändra för att möta säsongen 2022 rätt förberedd. Det finns anledning för fler att göra som Golfstar, Hills och många fler och skaffa sig IT stödet för den mer differentierade verkligheten.

Dan Persson