För oss som spelar +50 rundor per år känns det konstigt att behöva skriva om golfens möjligheter, men det gör jag nu baserat på de trender i beteendeförändringar jag ser som positiva för golfen.

 

Själva flyttar vi så vi går från 30 minuter med bil till 3 minuter med cykel till golfbanan. En förväntad grön våg för oss 60+ med jobb som pandemin digitaliserat kommer att ge ökningar för många banor i mindre städer. Samtidigt som storstadsbanorna tappar, men de har också ett helt annat underlag för rekrytering i antal människor i närområdet.

Golfen har stora möjligheter för vi ligger rätt mot stora samhällstrender.

Att vara ute i naturen växte redan före pandemin och har boomat helt under pandemin. Golfen är naturen. Vi har växterna, dofterna, djuren och fåglarna som gör oss unika. Att gå ut en tidig morgonrunda med daggen kvar och se älgar, rådjur och havsörnar är en naturupplevelse av rang.

Vi har mycket starka hälsotrender i samhället där förståelsen för hur träning minskar riskerna för hälsoproblem på äldre dagar. Här är golfen som lågintensiv konditionsidrott vetenskapligt påvisad som mycket bra för allt från hjärta-kärl, benskörhet med flera områden.

Vi har i synnerhet efter pandemin ett behov av ett väl fungerande socialt liv. Något som golfen som en av få idrotter kan erbjuda. Att träffa goda vänner på golfbanan, äta lunch tillsammans och spela golf tillsammans är ett underbart och nyttigt sätt att umgås med andra.

Vi har lämnat solsemestrar där man tillbringar 8 timmar på stranden och ersatt det med aktiva semestrar. Golfresor är ett underbart sätt att resa där man får se världen, uppleva andra kulturer, äta och dricka gott. Vårt klimat gör att resor till värme kommer att växa.

Golfen är i stort sett ensam om att skapa samvaro över generationsgränser, ifjol kunde vi för första gången ha bollen framför med min svärfar 78, min fru 58, hennes dotter 35 och dottersonen 9 år, dvs fyra generationer.

Golf är enda sättet att få fyra timmar med en tonåring.

Golfen är livslång och bästa sättet för äldre att förlänga tiden som fullt frisk. Då ingen vill vara gammal och sjuk är det här mycket viktigt för många. En golfare har i genomsnitt tre år från fullt frisk till död. Någon som inte tränar har 9-10 år som gammal och sjuk och ofta multisjuk.

Golfen sparar tiotals miljarder åt samhället genom att golfare belastar sjukvård, sjukförsäkring och äldrevård i väsentligt lägre utsträckning. Det får vi med dagens system för samhällets stöd till idrotten inte betalt för.

Genom ett felaktigt utnyttjande av starttider och prissättning påverkar vi tyvärr intäkter och medlemmars tillgänglighet i förhållande till betalningsvilja.

Ökade intäkter ger oss istället möjlighet att erbjuda en bättre produkt/tjänst och den vägen få en positiv spiral.

Trots en ökande konkurrens om vår fritid och andra hot mot golfen har vi allt i våra egna händer. Golfbanan måste bli bättre, golfanläggningen måste bli bättre, Servicen måste öka. Men pengar är det minsta problemet om vi utnyttjar våra anläggningar rätt. Vi skall vara platsen för unga, platsen för vuxna och platsen för våra äldre där vi upplever glädje och social gemenskap med positiv inverkan på vår hälsa.

En plats för de som ser föreningen som viktig liksom en plats där vi som köper tjänsten golf trivs och tar med oss vänner.

Det kräver emellertid lösningar där vi utnyttjar våra 30 000 – 40 000 ronder beroende på klimatzon bättre.

Dan Persson