Golfen växer, men inte som du tror!

Den klassiska delen av golfen växer inte utifrån ett globalt perspektiv, däremot exploderar den kring den del av sporten som kallas off-course, det vill säga driving range, simulatorer och träning.

I USA har marknaden för off-course nästintill dubblerats de senaste sju åren och antal aktiva spelare är idag lika många på off-course som on-course. Även i Sverige ser vi en markant ökning av simulatoranläggningar, både på klubbar och privata aktörer samt tech-ranger såsom TopTracer och Trackman dyker upp lite överallt.

Det är väldigt positiva nyheter för golfen, men ställer också nya krav på anläggningarna att möta golfarnas nya beteenden och behov. För att möta de nya behov som finns behöver anläggningarna först svara på frågor kring sin egen verksamhet. Frågor som “Påverkar tränarnas arbete hur många medlemmar som lämnar klubben?” och “Kan vi öka tillgängligheten på banan genom att investera i rangen?” För att svara på dessa frågor utifrån konkreta insikter behöver man system som levererar en överblick över alla delar av anläggningen och en helhetslösning som generer data.

Här kommer Sweetspot in i bilden. De är unika i sitt slag med sitt smarta bokningssystem för golfbanor, simulatorer, driving range samt golftränare. Genom att samla alla dessa aktiviteter i en och samma bokningslösning kan anläggningarna få en bättre förståelse för hur de olika delarna i verksamheten hänger ihop och påverkar varandra. Det är ovärderlig information som gör att man kan skapa moderna paketeringar för att möta spelarnas behov och höja deras upplevelse av anläggningen, vilket i sin tur gör att intäkterna ökar.

Det ger också möjlighet till medlemskap och erbjudanden som inte enbart är kopplade till spel på bana. Att hela anläggningen kan nyttjas skapar enorma möjligheter för anläggningar och klubbar att bättre nyttja alla sina resurser på bästa sätt.