Vi har ett +100 år gammalt system inom golfen för hur vi tar betalt av motsvarigheten till årskortsinnehavarna. Det är enligt min bedömning golfens största problem som kan kosta upp emot en miljard i uteblivna intäkter per år då banan inte utnyttjas optimalt.

 

Här måste vi förstå skillnaden mellan det som är medlemsavgiften i den ideella föreningen och det som är den kommersiella tjänsten spelrättsavgift.

Medlemsavgiften skall vara lika för alla och innebär rättigheten att rösta på årsmötet och skyldigheten att verka för föreningens utveckling och följa stadgar.

Spelrättsavgiften är en konsumenträttslig tjänst, jämförbar med att klippa sig rent juridiskt. Den måste anpassas utifrån hur mycket man utnyttjar banan om anläggningen skall ha råd att löpande förbättra sig.

Under perioden fram till mitten av 80-talet var det här inget problem. Ett litet antal medlemmar per klubb. De 70 000 golfarna i Sverige var högavlönade med ägt boende och förmögenhet som på den tiden kunde betala vad det kostade, klubben var också en viktig del av det sociala livet för medlemmarna där man solidariskt delade på kostnaden och någon uppdelning av medlems och spelrättsavgift fanns inte.

På 00-talet växte olika former av greenfeemedlemskap, vardagsmedlemskap och medlemskap med 4 eller 10 ronder per år fram. Problemet var att alla de nya medlemskapen genomgående gav lägre intäkter till klubben.

Det som hänt de senaste 10 åren är ökade krav på kvalitet och bekvämlighet vid köp av upplevelsekonsumtion. Det gäller inte bara golfen utan är en generell utveckling för hela upplevelseindustrin. Samtidigt har konkurrensen om människors fritid ökat.

När Hills nu i vinter införde ett max-medlemskap som var 10 000 dyrare men maximerat till 100 individer så sålde det ut på ett dygn.

Det år jag spelade mest på min hemmaklubb kom jag upp i 90 rundor. Mina 7000 i spelrättsavgift gav då ett pris per runda på 77 kronor. Då klubbens produktionskostnad per spelad runda (banunderhåll, receptionspersonal, material etc) låg på 250 kronor så var jag en direkt belastning för klubben.

Men en sänkt emotionell relation till klubben som generell utveckling i samhället, fler som bara köper tjänsten golf, färre som deltar i klubbens tävlingar och ökad konkurrens om spelare finns det anledning att inte bara titta på differentierad greenfee utan även ett system för spelrättsavgifter där man betalar för det man vill ha.

Självfallet kommer de som spelar mycket fortfarande betala mindre per runda än de som spelar litet även om de betalar mer per år.

En annan förändring av samhället är en förändrad syn på tid. När vi nu flyttar och byter klubb så kommer jag självfallet att betala för mängden rundor, men minst lika viktigt är hur jag får den tillgänglighet vi behöver då vi fortfarande jobbar. Tiderna mellan 12:30 och 13:30 på helgerna är värda mest för oss. För totalen golfare är tiden 10:00 på lördagar den mest eftertraktade, både av medlemmar och gäster.

Om 5 år när vi räknar med att pensionera oss på halvtid så kan jag spela fler rundor per år på mindre attraktiva tider till samma pris.

Med IT-stöd, Articifiell intelligens och utvecklade algoritmer som gör systemet bättre ju mer data som finns i systemet optimerar man hur de 30 000 ronder som finns i Mälardalen och 45 000 i Skåne används.

Detta både för de som betalar för enskilda ronder eller de som är medlemmar och betalar för paket är det enda och därmed det bästa sättet att optimera intäkten så man har råd med de krav på ständig förbättring av anläggningen som idag ställs.

Dagens system där såna som jag kan betala 77 kronor per runda medan andra som spelar 3 rundor per år betalar +2000 kronor per runda är inte bara skadligt för klubben. Det är också djupt orättvist. Konsekvensen blir att fler sällanspelare lämnar och att golfen som helhet tappar intäkter.

När klubbarna nu får IT-stöd så att de kan erbjuda medlemmar olika paket utifrån både hur mycket och när man spelar händer två saker. Dels kan många få billigare golf genom att spela på mindre attraktiva tider samtidigt som klubben kan tjäna mer på de mest attraktiva tiderna under veckan. Då äntligen kan golfen bli så rättvis som vi behöver och klubben få råd med en ny bevattningsanläggning så banan blir ännu bättre.

Dan Persson