Det finns en bild i Sverige att den befintliga affärsmodellen för ideella klubbar och deras medlemskap inte går att få ihop ekonomiskt, den omöjliga ekvationen.

 

Vi har med hjälp av data sett att det är helt tvärtom!

Sweetspot har de senaste åren samlat på sig kunskap och data och har idag proof of concept på att den omöjliga ekvation är löst och att det finns en betalningsvilja för medlemskap med tex bättre tillgänglighet och att det går att anpassa och paketera medlemskap för olika segment i klubben. 

Det finns en stor betalningsvilja för golf i Sverige, det handlar om att vi tillsammans ska identifiera vilka det är och vad de vill betala för.

Vi träffar många klubbar som har ett stort investeringsbehov vilket kräver en högre intjäningsförmåga och kassaflöde i verksamheten för att kunna återinvestera i tex bana och fastighet. Vi anser att den nuvarande affärsmodellen där samtliga fullvärdiga medlemmar betalar ungefär lika mycket och får tillgång till banan på ett obegränsat sätt är en modell som kommer missgynna Golfsverige på sikt. 

Detta skulle man kunna påstå är en omöjlig ekvation som inte kommer vara hållbar för branschen som idag består av en majoritet som anser sig vara oberoende golfare. 

Vill du som sitter i ledning och styrelse veta mer om hur vi tillsammans i Golfsverige kan lösa den omöjliga ekvationen, kontakta:


Per Svensson

070-8584050
per@sweetspot.io

Gustav Andersson
070-9653395
gustav@sweetspot.io

Henrik Ahlin
070-7202231
henrik@sweetspot.io