Säsongen 2022 är snart här.

Nu går golfsäsongen mot sitt slut. Här i Skåne kan vi spela länge till, men nu minskar antalet golfare snabbt vilket är helt naturligt. Vi får färre dagar med väder som inbjuder till golf, vi har [...]

Vem skall sätta bjällran på katten?

Att förändra verksamheten i en medlemsägd golfklubb är ofta ett större problem än när mössen i sagan ville sätta en bjällra på katten.   Om jag generaliserar så är det 3-7% av medlemmarna [...]

Den orättvisa rättvisan!

Vi har ett +100 år gammalt system inom golfen för hur vi tar betalt av motsvarigheten till årskortsinnehavarna. Det är enligt min bedömning golfens största problem som kan kosta upp emot en [...]

Golfens möjligheter

För oss som spelar +50 rundor per år känns det konstigt att behöva skriva om golfens möjligheter, men det gör jag nu baserat på de trender i beteendeförändringar jag ser som positiva för golfen. [...]

Hur ser golfens hotbild ut?

Efter rekordåret 2020 så kommer 2021 som ännu ett rekordår även om vi lär se en minskning i spel under andra halvåret. Hoten som jag tänker beskriva handlar om resandet, ökade kvalitetskrav, [...]