Golfens möjligheter

För oss som spelar +50 rundor per år känns det konstigt att behöva skriva om golfens möjligheter, men det gör jag nu baserat på de trender i beteendeförändringar jag ser som positiva för golfen. [...]

Hur ser golfens hotbild ut?

Efter rekordåret 2020 så kommer 2021 som ännu ett rekordår även om vi lär se en minskning i spel under andra halvåret. Hoten som jag tänker beskriva handlar om resandet, ökade kvalitetskrav, [...]